Aulum Indre Mission · Samfundsmøder

Samfundsmøder

Møderne afholdes i Missionshuset kl. 19.30, hvis ikke andet er anført.

 

Januar

EA Bedeuge
Man. 6. Kirkehuset  Jens Kr. Nielsen
Tors. 9. Missionshuset Thomas Væggemose
Indsamling Gr.4

Tors. 23. Missionær Simon Nielsen, Hvide Sande
Lovsang (B)  Gr.8

Fre. 31. Messy Church Karen Markussen

 

Februar

 

Tors. 6. Missionær Egil Kildeholm  ”Hvordan holde liv i
andagtslivet i en travl hverdag”
(B) Gr. 9

Møderække
Ons. 19. Per Weber, tidl. landsleder Ordet og Israel
”På vej – med fremtid og håb”
(B) Indsamling Gr. 1+2


Tors. 20. Asger Højlund, professor emeritus
”Hvad siger biblen om de sidste tider?”
Gr. 3 +4 (B)


Marts


Tors. 5. Generalforsamling
B Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være bestyrel-
sen i hænde senest 8 dg. før.

Gr. 5 (**)

Fre. d.13 -søn. d.15 Samfundslejr  (program følger)

Tors. d. 19. Hans Ole Bækgård,formand for Indre Mission’s
Hovedbestyrelse
”Med hvilke »briller« læser du Bibelen?”
Indsamling til IM
Lovsang (B) Gr. 6

 

April

Tors. d. 2. Organist Inger Kamstrup, Sørvad
Sangaften
Gr. 7 (B)


Tors. 16. Fyraftensmøde
Fællesspisning kl. 17.30
18.30 Lasse Iversen, Landsleder i Bibellæserringen
”Hvorfor skal vi læse i bibelen?”
Indsamling til BLR
Gr. 8 + 9

Lør. 18. Rengøring af Missionshuset
Alle er velkommen
Nærmere info senere

Ons. 29. Landsleder IMU Niels Hankelbjerg Mortensen
Fællesaften med IMU
Lovsang (B) Gr. 1

Maj

 

Lør. 2. Udflugt Nærmere information følger

Tors. 14. Leif Andersen, rejsepræst i IM og lektor v/ MF
”Bibelens troværdighed”
(B) Gr. 2

Tors. 28. Niels Henrik Lyngbye, pastor emeritus
”Hvorfor og hvordan læse bibelen?”
(B) Gr. 3

 

Juni


Tors. 11. Wessam Mahrous Youssef

Tværkulturel medarbejder i IM
”Bibelen i min hverdag i  Egypten og her i Danmark”
Indsamling
(B) Gr. 4

Tirs. 23. Sankt Hans-fest
Fælles med IMU

 

 

Bibelord fra JesusNet

    • Aulum IM
    • Aulum Missionshus
    • Østergårdsvej 11
    • 7490 Avlum