Aulum Indre Mission · Samfundsmøder

Samfundsmøder

Møderne afholdes i Missionshuset kl. 19.30, hvis ikke andet er anført.

 

August

 

OBS (opstart ændret fra fredag)

Torsdag, d. 22. Opstart på nyt halvår.

 Fællesspisning kl. 18 Grillen startes —

 medbring selv mad.

 Lovsangs band

 Kaffehold: 1.

 

September

 

Torsdag, d. 5. Billedkunstner Ketty Dahl Thyholm

 ”Jesus i Kunsten”

Indsamling til Retten til Liv

 Kaffehold: 2.

(B)

 

Torsdag, d. 19. IM fødselsdagsfest

Heri Elttør, Aulum

Indsamling til IM

 Kaffehold: 3 og 4. 

(B)

Fredag, d. 27. Fællesskabsaften

 v. Gunnar Najbjerg

 

Oktober

 

Onsdag, d. 2. Filmaften

Torsdag, d. 3 Generalsekretær BDM

Jens Peter Rejkjær,  Christiansfeld

 ”Kald og efterfølgelse —et liv i mission”

 Indsamling.

 Kaffehold: 5.

(B)

 

Torsdag, d. 17.  Pens. Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg

 ”Hvordan bærer jeg mig ad med at være

    klar til Jesu genkomst?”

 Kaffehold. 7.

(B)

22.-23. Bibelkursus i Hammerum

Leif Andersen

 

Møderække

Tirsdag, d. 29. Fællesspisning kl.17.30

 Tilrettelagt for børne- familier

18.30-19.30 Materialekonsulent

 Lissen Margård, Søften

 Inds. DFS

 Kaffehold: 6 og 8

 

Onsdag, d. 30. Carsten Hjort Pedersen, Hillerød

 ”Guds ti bud er gode —

 både for relationer til

 Gud og mennesker”

 Kaffehold: 9

(B)

 

Torsdag, d. 31. Carsten Hjort Pedersen, Hillerød

 ”Trosbekendelsen — Faderen Skaber,

 Sønnen Frelser, Helligånden Livgiver”

 Inds. til dækning af udgifter

 Kaffehold: 1

(B)

 

November

 

Onsdag, d. 6. Filmaften

Fredag, d. 8. Fællesskabsa5en

Onsdag, d. 13.  Robert Bladt. Forstander på Børkop Højskole

 ”Hvordan kan kristen- dommen være sand,

 når der er så mange meninger om den?”

 Om kristentroens indre sammenhæng.

 Fælles med IMU

 Inds. til renovering af Børkop Bibelskoles Kollegie

 Kaffehold: 2.

(B)

 

Søndag, d. 24. Sidste søndag i kirkeåret

 Pastor Allan Graugaard  Nielsen, Silkeborg

 Indsamling

Torsdag, d. 28. kl. 19.00 Forberedelser til adventsfesten

Fredag, d. 29. kl. 19.00 Adventsfest

 v/Kurt Nielsen, Holstebro.

 Fritidsforkynder i IM

 Kaffehold: 5, 6 og 7 

 

December

 

Torsdag, d. 12. Vores egen aften Adventsmøde

 Kaffehold: 3.

 

(B) Betyder at der er bedemøde ½ time før mødet starter

 

 

Bibelord fra JesusNet